Cherrytwist

Ontwikkelt Samenwerking

Valorisatie als sleutel in duurzame organisatieontwikkeling

Posted by Rutger van Zuidam On April - 9 - 2012ADD COMMENTS

Tijdje niet geblogd, gaan we weer doen, te starten met deze paasblog.

De afgelopen jaren heb ik meerdere organisaties (ICT, projectontwikkeling, ticketing, events, overheid, onderwijs, etc) klein, groter, groot van binnen, buiten, dichtbij en veraf gezien. Het blijkt telkens dat zij met een gemeenschappelijke uitdaging kampen, zo niet worstelen. Deze uitdaging lijkt samengevat te gaan over de vraag:

Hoe kan onze organisatie het best aansluiten bij een steeds sneller veranderende wereld?

Ik zou graag de vraag ander stellen:

Hoe kan onze organisatie het beste waarde creëren met en voor een steeds sneller veranderende wereld?

Organisaties zijn min of meer gewend te veranderen. Het zij van migratie naar migratie en van reorganisatie naar reorganisatie. Dat levert allerlei boeken op met tot de verbeelding sprekende titels als: “Bij welke reorganisatie werk jij?”

Vooropgesteld: Organisaties bestaan niet, slechts in de hoofden (en soms in de harten) van mensen. Het is als de mierenkolonie een onzichtbare collectieve set aan drijfveren die de dieren doen samenwerken.

Nu blijkt toch keer op keer het geval: Na een migratie of reorganisatie blijkt de wereld weer dusdanig te zijn veranderd, dat de implementatie, zorgt voor een berg aan problemen en risico’s, waardoor het volgende migratie / reorganisatie traject vaak alweer kan worden gestart. Maar natuurlijk niet voordat een prestigieus / pretentieus organisatie adviesbureau de boel weer heeft doorgelicht volgens een blackbox aan verzamelde (semi)wetenschappelijke methodes die zich vaak weinig aantrekken van de realiteit. De focus ligt op: wat gaan we aan de huidige situatie veranderen, in plaats van: wat is de situatie die het best past bij onze visie, koers, de behoeftes van de klant en de veranderende wereld cq context. Men bouwt dus voort op problemen. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit.

Ik moet dan wel ‘ns denken aan deze exemplarische Blackadder scene:

GENERAL: Now, Field Marshal Hague has formulated a brilliant new tactical plan to ensure final victory in the field.

CAPTAIN BLACKADDER: Ah, would this brilliant plan involve us climbing out of our trenches and walking very slowly towards the enemy, sir?

CAPTAIN DARLING: How could you possibly know that Blackadder, it’s classified information?!

CAPTAIN BLACKADDER: It’s the same plan that we used last time, and the seventeen times before that.

GENERAL: Ex… ex… ex… actly! And that is what is so brilliant about it! It will catch the watchful Hun totally off guard. Doing precisely what we’ve done eighteen times before is exactly the last thing they’ll expect us to do this time!

There is, however, one small problem….

CAPTAIN BLACKADDER: That everyone always gets slaughtered in the first ten seconds?

GENERAL: That’s right. And Field Marshal Hague is worried that this may be depressing the men a tad. So, he’s looking to find a way to cheer them up.

CAPTAIN BLACKADDER: Well, his resignation and suicide would seem the obvious.

Waar het nou allemaal precies aan ligt zal ik nu geen woorden aan vuil maken, ik kijk graag vooruit. Wat het oplevert is me wel duidelijk geworden: Onzekere risicomijdende organisaties met een gebrek aan zelfvertrouwen en daarmee aantrekkingskracht, met als voornaamste gevolg een relatief lage executieve output. Bureaucratie stijgt en creativiteit daalt. Zo’n sfeer draait ondernemerschap de nek om. Kortom: Iets gedaan krijgen kost steeds meer energie en geld, met steeds minder resultaat en lager rendement. Logischerwijs heeft dit een dramatisch negatief effect op de motivatie van de collega’s. Een vicieuze cirkel.

Wat me echter wel opvalt is dat deze organisaties zich in steeds hogere mate bewust zijn van het bovenstaande, in alle lagen en onderdelen van de organisatie.

Ok, what’s next? Want, als de organisatie zich toch min of meer bewust is van het probleem, waarom is er dan nog geen oplossing? Mijn ervaring leert op dat vrijwel alle organisaties de oplossingen in hun eigen marge blijven zoeken, van binnen naar buiten, met verouderde methoden, (management)principes en systemen. Ik heb daar jaren lang, ook als ik direct betrokken was, met grote verwondering naar gekeken.

Einstein zei het al: “No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.”

You can't read the label of the jar you're in

Organisaties hebben behoeftes, net als mensen. Organisaties veranderen al naar gelang hun behoeften. Een manier om die behoeftes te ordenen is in 1943 gepubliceerd door Abraham Maslow, de u welbekende piramide van Maslow. Dat ziet er voor organisaties, door mij vrij vertaald, zo uit:

klik voor vergroting

Een toelichting op het woord valorisatie. Het kan worden omschreven als het proces van verspreiding en benutting van de resultaten van projecten, met het oog op het optimaliseren van hun waarde en het versterken van hun impact. Daarbij gaat het er om resultaten over te dragen en te integreren op een duurzame manier, voor actief gebruik in de maatschappij.

Daarmee is het resultaat van een project dus geen doel op zich, maar een middel. De projectresultaten zijn geen oplevering, maar de start van het potentieel daarvan, voor anderen. Dus de resultaten van de exploitatie worden op zichzelf exploitabel. In de muziek gebeurt dit al jaren, decenia, in de remix cultuur. Één van de mooiste voorbeelden vind ik Kutiman, waar ik al eens eerder over schreef.

Meisje, ergens in de USA upload in maart 2008 haar video waarin ze voor de camera een liedje zingt:

En Kutiman, aan de andere kant van de wereld, meer dan een jaar later, maakt er dit van:

Commercieel gezien zit hier voor alle organisaties het gat in de markt. Het komt er op neer dat je met de resultaten die behaalt in projecten, waarde (duurzame) creëert voor de netwerken die er baat bij hebben. We hebben het dan dus over het economisch benutten van sociaal kapitaal. Dit sociale kapitaal is bijna nooit zichtbaar, maar met het proces van valorisatie kan dit zichtbaar worden gemaakt. Waarom is dit belangrijk? Omdat sociaal kapitaal vertrouwen en aantrekkingskracht heeft en genereert. Het wordt namelijk gedragen door het netwerk, in plaats van het individu.

Zo laat Willie Smits zien hoe je met sociaal kapitaal een regenwoud op Borneo in verrassend tempo herstelt:

We zouden er op z’n minst verstandig aan doen als de resultaten van zijn project optimaal gevaloriseerd worden, zodat andere ondernemers en landen er mee aan de slag kunnen.

Voor organisaties is het businessmodel de basis van alle andere behoeftes. Dit staat los van hoe je met het businessmodel om gaat. Maar wat nou als het businessmodel niet duurzaam is, met andere woorden: het sluit niet meer aan bij de veranderende wereld? Of zelfs: Wat nou als ons businessmodel schadelijk is voor mens, dier en planeet? Hoe kan een organisatie duurzaam verder bouwen op het gat in de markt en daarbij gebruik maken van het sociale kapitaal?

Door de piramide van Maslow niet als statisch geheel te zien, maar als systeem, kunnen we de eigenschappen van het systeem aanpassen. Kunnen we groeien vanuit de top van de piramide, vanuit het succes dat door het netwerk wordt gedragen, vanuit de valorisatie in plaats van marketing? Op basis van onze eigen visie en missie?

klik voor vergroting

Door als het ware “over the top” te gaan, is de top van de piramide (en daarmee bedoel ik niet de directie, maar het succes vanuit valorisatie) niet langer de top, maar het middelpunt van de behoeftes van de organisatie.

Dat resulteert in het volgende model:

klik voor vergroting

Vanuit de valorisatie en de beweging die de organisatie maakt naar een duurzame ontstaan nieuwe behoeftes:
- Zelfontplooiing van de organisatie vanuit het gevaloriseerde succes.
- Waarde en erkenning vanuit de gebruiker / klant.
- Verbonden netwerk, een community.
- Producten en diensten, ontwikkeld met community.
- Nieuwe facliteiten / businessmodellen / ruilmiddelen.

Omdat niet alle activiteiten / projecten in één keer gevaloriseerd worden, maar begonnen wordt met de meest succesvolle, kan de organisatie in eigen tempo, samen met het netwerk en het gedeelde succes, de transitie maken naar een organisatie die in harmonie is met een continu veranderende wereld. Bovendien levert deze manier van ontwikkeling tegelijkertijd vertrouwen en aantrekkingskracht op.

Op zoek naar inspiratie voor valorisatie buiten de muziek- en kunstwereld? De Universiteiten zijn al langer bezig met valorisatie, zie bijvoorbeeld het Valorisatiecentrum van de TU Delft.

Cherrytwist Trailer, Loslaten en Schiermonnikoog

Posted by Rutger van Zuidam On May - 10 - 2011ADD COMMENTS

De trailer voor de Cherrytwist documentaire, door Sebas van den Brink:

In de (korte) documentaire willen we een aantal werkende situaties gaan schetsen. Een real-life demo van de technologie met echte organisaties / mensen / devices die meedoen en het gebruiken. Daarmee is dus ook een aanzienlijk deel van de technologie al grafisch uitgewerkt en kunnen we vanuit draagvlak de beweging versterken en zorgen dat er meer vraag komt vanuit bedrijfsleven en NGO’s om te participeren. Uiteindelijk zal de groeiende vraag en beweging moeten leiden tot samenkomst van partijen en middelen voor de realisatie van het platform!

Cherrytwist is tot nu toe een bijzonder en mooi vehikel voor de aanloop gebleken en het is tijd voor de volgende stap… Ik ga nog niet teveel verklappen… maar het heeft iets met loslaten te maken. Mijn favoriete inspirator op het gebied van het Loslaten is Hoogleraar Business Spiritualiteit aan de Nyenrode Business Universiteit, Prof. Dr. Paul de Chauvigny de Blot SJ Lic. Ph. en hij weet het altijd prachtig te verwoorden:

“Business Spiritualiteit is succesvol door deskundigheid vanuit bezieling. Is realistisch en tegelijk idealistisch.” – Prof. Dr. Paul de Blot. Check ook zijn website: www.pauldeblot.nl

So, what’s next?… De beweging die we hebben gecreëerd met het concept en gedachtegoed gaat een volgende fase in. Op donderdag 12 mei, vertrekt de Raad van Goede Ideeën naar Schiermonnikoog om deze volgende fase te bespreken.

Wat daar uitkomt…. tjah… ze zeggen dat je op geen enkele manier aan een rups kunt zien wat voor ‘n vlinder het later wordt :)

Stichting Cherrytwist één jaar jong

Posted by Rutger van Zuidam On January - 11 - 20111 COMMENT

Vandaag, jawel beste mensen, is de Stichting Cherrytwist precies één jaar jong. Daarom even heel kort een blogpost met een aankondiging.

Een bijzonder jaar voor de stichting. Na de oprichting zijn we heel wat ervaringen rijker en ook illusies armer en begint e.e.a. body te krijgen. Beiden inspireerden en motiveerden continue. Niet alleen mijzelf gelukkig, want met genoegen kan ik melden dat de Raad van Goede Ideeën is uitgebreid. Dit jaar heeft het werk voor de stichting mij ook geïnspireerd en gemotiveerd om mij weer te richten op het ondernemerschap.

Zeer binnenkort gaat de Cherrytwist Trailer live, waar Sebas van den Brink, held, ontzettend hard aan heeft zitten timmeren. Hierbij alvast een teaser / tipje van de sluier:

Het is de bedoeling om met de trailer, partners en (private) financiering op te halen voor het realiseren van een korte documentaire. Deze documentaire gaat over hoe de wereld er uit ziet voor NGO’s / goede doelen, bedrijven, hulpverleners en donateurs, wanneer zij onderling samenwerken via het Cherrytwist platform inclusief voorbeelden van applicaties en diensten. Goed… daarover later meer!

Met het project “Nirvana Talks” hebben we dit afgelopen zomer in samenwerking met Studio Frank en Lisa, DJ Vinylatino en Erik Kremer, bijzondere mensen over de vloer gehad in De Kist op het drukbezochte Noorderzon Festival Groningen. Wij hebben de buitengewone verhalen van deze mensen mogen brengen én uitzenden / vastleggen.

Twee verhalen uitgelicht:
Thijs van den Berg – Geluk en beweging – Stichting Bevlogen:

Liselotte de Koning – Geluk en zorg – Rode Kruis Amsterdam:

Bekijk meer verhalen via het Nirvana Talks kanaal. De komende weken zullen daar nog meer video’s worden geplaatst!

Meest gelezen artikelen mbt de stichting:
Oprichting
Roadmap voor samenwerking
People Planet Purpose vs Profit

Zo gaat ‘t mooi, stapje voor stapje, concrete actie!

Documentaire: Overdose – De aanstaande financiele crisis

Posted by Rutger van Zuidam On September - 1 - 2010ADD COMMENTS

In tijden van crisis zoeken mensen naar sterke leiders en eenvoudige oplossingen. Maar wat als hun oplossingen vrijwel identiek zijn aan de fouten die de crisis juist hebben veroorzaakt? De documentaire “Overdose – The Next Financial Crisis” vertelt het verhaal van de grootste economische crisis van onze tijd, namelijk de crisis die ons nog te wachten staat…

Een maandje geleden zag ik ‘m al, maar was ie nog niet helemaal gratis te zien via YouTube. Nu dus wel. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.Don’t be sad, don’t you worry, in tegendeel! Niccolo Machiavelli zei in de 15e eeuw al, vertaald in ‘t Engels: “Never waste the opportunities offered by a good crisis.” Zoals ik al zei, doe er je voordeel mee, want er zijn altijd kansen en meer dan je denkt! Die kansen zitten niet in wat voor de start van de crisis werkte, of leek te werken, maar juist in wat de crisis veroorzaakt!

Een van de hoofdredenen van deze crisis is naar mijn mening de groei vanuit schaarste / concurrentie in het corporatistische systeem dat (gelukkig) tegen ‘t einde loopt. Dat het tijd is voor nieuwe ideeen, zal niemand met me oneens zijn. Een aardige TED Talk die ik laatst zag over het combineren van ideen, breng ik hierbij graag onder de aandacht. Waarbij het dus niet gaat om de kracht van het individu, maar de samenwerking tussen die individuen. Of organisaties zo je wilt, ook al bestaan die feitelijk niet…


Zoals je wellicht weet heeft Cherrytwist een samenwerkingsmodel gepubliceerd. Tot nu toe ben ik nog niet op een beter alternatief gewezen, maar ik hoor het uiteraard graag!

Weg bij Fundament All Media

Posted by Rutger van Zuidam On August - 27 - 20104 COMMENTS

Waarde collega’s, beste Fundamentalisten,

Afgelopen dinsdag heb ik Boris laten weten dat ik mijn dienstverband bij Fundament per 1 december wil beëindigen.

Sinds ik afgelopen januari de stichting Cherrytwist heb opgericht zijn er allerlei zaken op mijn pad gekomen, die grote invloed hebben op mijn focus en ook energie. Zo vlieger ik soms met probleemjongeren op Schiermonnikoog, help ik een aantal ondernemers met het definiëren van de ziel van hun bedrijf en organiseer ik samen met Studio Frank en Lisa een bijzonder online tv-podium op Noorderzon (waar Coen vanavond met The Caretakers op het podium staat). Ik merk dat me dat heel veel energie geeft, maar het kost ook tijd en aandacht. Nou mag ik graag de “EN EN’ route kiezen (vs OF OF), maar het mysterie van tijd, energie en limieten, noodzaakt mij toch tot het maken van keuzes. De keuze tussen werknemer of ondernemer is daarbij klip en klaar, dat komt niet uit de lucht vallen, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Erik Wolterman, één van de oprichters van Fundament heeft mij vorig jaar de oren voor vinyl geopend. Toen ik dit bericht begon, besefte ik mij… Voor mij is het werken bij Fundament alsof je naar een hele mooie vinyl plaat luistert, funky hoes included. Het geluid dat eruit komt is puur, onvervalst… Like no other, alle instrumenten komen als geheel tot hun recht. Bij zo’n beetje iedere oplevering kan ik inmiddels wel vertellen wie er aan heeft meegewerkt. De weg naar een oplevering is ondergeschikt aan het resultaat. Een klant die goed luistert, waardeert die weg en is zeer gelukkig met de kwaliteit van het resultaat. Heel af en toe krijg ik de zin “Het is de toon die muziek maakt” voor mijn kiezen. Mijn repliek is inmiddels steevast: “U houdt zeker niet van jazz?”…. Nou kan ik jullie zeggen… Fundament’s got That Funk!

Als ik in de vinyl metaforen blijf hangen dan heb ik mijn stage in 2004 bij Coen als de A-kant ervaren. Als pak kwam ik binnen in de Funk en Punk en dacht ik dat ik wist wat ik wilde. Het heeft mij toen mede gemotiveerd om te gaan ondernemen en naar Amsterdam te gaan voor het avontuur. Nu speelt sinds december 2008 de B-kant, waar ik als de Rutger bij Fundament All Media in Groningen binnen kwam, nog steeds wel rete commercieel natuurlijk, die helemaal niet zo zeker was van wat hij wilde. Wat ik zeker wist is dat ik keihard aan de bak wilde en gewaardeerd worden om wat ik had toe te voegen, maar ik wist helemaal niet wat de muziek met me zou doen of zou brengen. Nu de laatste minuten wegspelen, kijk ik terug op een te gekke tijd waarin ik mezelf een paar keer goed in de spiegel heb moeten aankijken en doorgezet. Leerzaam zou een understatement zijn, ik heb echt het gevoel dat ik mijzelf heb kunnen ontplooien. Aan de ene kant moet je daar zelf natuurlijk keihard voor gaan, maar ik ben Boris en heel Fundament ook erg dankbaar voor de ruimte die ik hiervoor heb mogen ontvangen. Ik wil daarbij ook nog kwijt dat de Fundamentalisten mij zeer dierbaar zijn, mijn thuiskomst in Groningen, waar ik ook geboren ben, was voornamelijk daardoor als een warm bad.

Ik heb natuurlijk ideeën, ik heb plannen… Maar ik wil niet op de zaken vooruit lopen. Eerst nog twee dagen Nirvana Talks op Noorderzon en dan zet ik op een goed moment mijn volgende plaat op. Het geluid zult u wel herkennen, want het is bij Fundament by the heart, not by the clock…

Ik neem aan dat we d’r nog wel een biertje op drinken, tot snel :)

Update: Onderstaande situatie zal ik geen woorden aan vuil maken (we liepen toevallig over de Kei-markt) anders dan dat Boris zojuist binnen kwam vallen bij een briefing voor een campagne, mij deze foto liet zien en zei: “Mooi voor op je blog!” :)

Over Rutger

1983, Entrepreneur, Handelsgeesten BV (Spirits of Commerce), Cherrytwist Foundation, Hanze.nl, social business / capital, ICT, e-commerce, metamovements, fractals


2015 Cherrytwist - Ontwikkelt Samenwerking
50 queries. 0.344 seconds.

Connect


Media

Twitter